Công Nghệ

Tổ chức cơ sở của đoàn là gì? Những điều cần biết về tổ chức cơ sở đoàn

Tổ chức cơ sở của đoàn là gì?

Câu hỏi về tổ chức cơ của đoàn là gì, có thể xem đó là nền tảng của đoàn. Tổ chức cơ sở của đoàn được thành lập dựa trên địa phận hành chính, ngành nghề và đơn vị (như học tập, lao động, lực lượng vũ trang…).

Cơ sở của đoàn là một liên kết giữa thanh niên và đoàn. Đây là nơi để thực hiện các chủ trương và nghị quyết của Đoàn. Cơ sở đoàn là nơi tập trung các thành viên Việt Nam học tập và rèn luyện để đóng góp cho sự phát triển của đoàn và xây dựng một lực lượng trẻ nòng cốt cho nghiệp cách mạng của Đảng. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng đơn vị, tổ chức cơ sở đoàn hoạt động dưới sự quản lý của đoàn cấp huyện hoặc đoàn cấp tỉnh.

Tổ chức cơ sở của đoàn là một tổ chức cung cấp hỗ trợ và quản lý các hoạt động của đoàn, nhằm đảm bảo sự tổ chức và hiệu quả của các hoạt động đoàn.

Tổ chức cơ sở của đoàn là đơn vị cơ bản của đoàn.

Cơ cấu tổ chức cơ sở đoàn gồm những đơn vị nào?

Bên cạnh khái niệm tổ chức cơ sở đoàn, hiểu về cơ cấu tổ chức cũng là điều quan trọng. Theo Điều lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở của đoàn bao gồm hai đơn vị chính là chi đoàn cơ sở và đoàn cơ sở.

Chi đoàn cơ sở

Chi đoàn cơ sở là đơn vị tế bào, là hạt nhân nòng cốt của đoàn. Một chi đoàn cơ sở phải có ít nhất 3 đoàn viên. Nếu đơn vị không đủ đoàn viên để thành lập chi đoàn, các đoàn viên có thể tham gia sinh hoạt ở một chi đoàn cơ sở khác trên cùng địa bàn cư trú hoặc tổ chức cơ sở đoàn cấp huyện. Tuy nhiên, những đoàn viên cơ sở này phải có trách nhiệm xây dựng một chi đoàn cơ sở tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc.

HOT 👉👉:  Cách phân biệt các loại vạch kẻ đường và chức năng của chúng

Chi đoàn cơ sở là tổ chức đại diện cho các đoàn viên thanh niên tại cơ sở đó, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, tình nguyện và xã hội nhằm nâng cao ý thức công dân, tạo sự gắn kết và tương tác giữa các thành viên trong cộng đồng.

Chi đoàn cơ sở là đơn vị phân cấp của đoàn.

Trường hợp chi đoàn cơ sở có ít hơn 9 đoàn viên, đơn vị sẽ bầu Bí thư và Phó Bí thư. Trường hợp chi đoàn có từ 9 đoàn viên trở lên, đơn vị sẽ tiến hành bầu đủ Ban Chấp hành chi đoàn cơ sở.

Đoàn cơ sở

Cấp trên trực tiếp của chi đoàn cơ sở là đoàn cơ sở quản lý hoạt động của nó. Để thành lập đoàn cơ sở, đơn vị phải có ít nhất hai chi đoàn và tối thiểu 30 đoàn viên. Ở cấp xã, phường, mỗi đơn vị hành chính thành lập một tổ chức đoàn cơ sở. Tuy nhiên, nếu không đủ hai chi đoàn và 30 đoàn viên, đơn vị hành chính ở cấp xã, phường vẫn có thể thành lập đoàn cơ sở. Đối với một đoàn cơ sở, đơn vị sẽ bầu Ban chấp hành cơ sở, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư.

Trong trường hợp của doanh nghiệp, đoàn cơ sở sẽ thuộc về đoàn huyện hoặc đoàn tỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức đoàn khối hoặc đoàn ngành, các đơn vị đoàn cơ sở sẽ thuộc về khối hoặc ngành này. Đối với các đơn vị đặc thù, đoàn cơ sở có thể thành lập đoàn bộ phận và đề nghị cho đoàn cấp trên công nhận.

Đoàn cơ sở là một nhóm người hoặc tổ chức đại diện cho một công ty, tổ chức hoặc trường học, thường đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động cùng nhau để tăng cường tinh thần đoàn kết và hợp tác trong nhóm.

Đoàn cơ sở là cấp cao hơn của chi đoàn cơ sở.

HOT 👉👉:  6 lý do không nên mua Apple Watch

3 nhiệm vụ cơ bản của tổ chức cơ sở đoàn

Bạn đã hiểu về tổ chức cơ sở của đoàn là gì chưa? Mỗi tổ chức cơ sở của đoàn đều có ba nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, tổ chức các hoạt động của đoàn và phối hợp thực hiện công tác thanh niên.

Đại diện bảo vệ quyền lợi của đoàn viên

Nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức cơ sở đoàn là chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của cán bộ đoàn viên và thanh thiếu nhi. Đơn vị cơ sở của đoàn phải đảm bảo sự công bằng giữa các đoàn viên. Để hiểu rõ vấn đề của đoàn viên, đơn vị sẽ phân công và tạo điều kiện để mỗi đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. Điều này cũng là yếu tố quan trọng để phát triển tổ chức cơ sở đoàn mạnh mẽ.

Để bảo vệ quyền lợi và tạo động lực tích cực cho đoàn viên, tổ chức cơ sở đoàn sẽ khuyến khích những mặt tích cực và loại trừ những mặt tiêu cực. Điều này sẽ góp phần xây dựng tinh thần tốt đẹp cho đoàn viên, từ đó tạo nên sự đoàn kết và gắn bó cho đơn vị cơ sở.

Tổ chức các hoạt động đoàn

Các hoạt động của đoàn và nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đoàn. Tổ chức cơ sở sẽ xây dựng môi trường để đoàn viên rèn luyện và học tập, theo chủ trương của đoàn. Từ đó, cơ sở đoàn sẽ tạo ra lực lượng nòng cốt sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài ra, tổ chức cơ sở còn tuyên truyền đến đoàn viên nội dung và đường lối của đoàn.

HOT 👉👉:  Ký hiệu bản đồ là gì? Phân loại và ý nghĩa của ký hiệu bản đồ?

Phối hợp với chính quyền thực hiện công tác thanh niên

Tổ chức của thanh thiếu nhi có mỗi cơ sở đều có trách nhiệm hợp tác với chính quyền để thực hiện công việc thanh niên một cách hiệu quả. Các đơn vị phải tích cực tham gia vào việc xây dựng và thúc đẩy công tác giáo dục thanh niên tại địa phương.

Quyền hạn của tổ chức đoàn

Dù là một tổ chức cơ sở của chi đoàn hay đoàn cơ sở, tổ chức sẽ có những quyền hạn sau:

Kết nạp đoàn viên

Một tổ chức cơ sở của đoàn có thẩm quyền tiến hành tuyển sinh đoàn viên mới. Ngoài ra, đơn vị cũng có quyền quản lý, tiếp nhận và điều chuyển hoạt động của đoàn viên. Đặc biệt, cơ sở đoàn còn có thể giới thiệu những đoàn viên xuất sắc cho Đảng để bồi dưỡng cán bộ cốt cán cho Đảng và Nhà nước.

Kết nạp đoàn viên là quá trình chính thức tham gia vào tổ chức đoàn thanh niên, đánh dấu sự cam kết và tham gia tích cực vào hoạt động của đoàn, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng.

Tổ chức đoàn cơ sở có quyền tiếp nhận thành viên mới.

Tổ chức hoạt động để kết nạp đoàn viên

Để thu hút thêm nhiều đoàn viên ưu tú, các tổ chức cơ sở đoàn có thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phong trào. Tuy nhiên, các hoạt động này cần phải đáp ứng được nhu cầu và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ. Để tăng hiệu quả, các đơn vị có thể hợp tác với các ngành, đoàn thể và tổ chức khác.

HOT 👉👉:  Máy Chủ Là Gì? Tại Sao Máy Chủ (Server) Lại Quan Trọng?

Tổ chức các hoạt động nhằm tạo nguồn kinh phí cho cơ sở

Để thu thập nguồn kinh phí cho cơ sở, đoàn cần sử dụng con dấu hợp pháp. Điều này giúp tổ chức tạo ra thêm các cơ hội việc làm và thu nhập cho cán bộ.

Làm thế nào để tổ chức đoàn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ?

Tổ chức cơ sở của đoàn là nền tảng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ. Dưới đây là một số giải pháp để cơ sở đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

 • Công việc tuyên truyền giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện một cách tốt.

 • Đoàn viên thanh niên được đào tạo và rèn luyện nhằm phát triển các phẩm chất tích cực như khiêm tốn, không tự cao, sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm và có khả năng sáng tạo trong công việc.

 • Để xây dựng các hoạt động phong trào thiết thực cho đoàn viên, chúng ta cần theo sát tình hình thực tế của tổ chức.

 • Tổ chức các phong trào, hoạt động tiết kiệm, có hiệu quả không rườm rà, lãng phí.

 • Dưới đây là một số thông tin về tổ chức cơ sở của đoàn, bao gồm nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nội dung bài viết trên, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp ngay.

  HOT 👉👉:  Hướng dẫn chi tiết cách làm lại sim Viettel không chính chủ
  Show More

  Zini Blog

  Zini Blog chuyên trang thông tin về chia sẻ kiến thức, Review thương hiệu – Khám phá cuộc sống – Kết nối sở thích

  Related Articles

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Back to top button