Game - Manga

Cách Build Sói Bạc (Silver Wolf) Honkai Star Rail | Guide, Skill

Cách Build Sói Bạc Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Sói Bạc

Cơn Mưa Tầm Tã

Tăng 24% chính xác hiệu ứng của người trang bị. Khi người trang bị tấn công kẻ địch đang trong 3 hiệu ứng xấu cùng lúc, tỷ lệ bạo kích sẽ tăng 12%. Sau khi người trang bị tấn công thường, chiến kỹ, tuyệt kỹ sẽ có 100% xác suất thi triển mã Aether lên mục tiêu bị tấn công ngẫu nhiên chưa có mã Aether. Sát thương của mục tiêu có mã Aether tăng 12%, duy trì trong 1 hiệp.

Nhân Danh Thế Giới

Khi tấn công kẻ địch đang bị hiệu ứng xấu, sát thương gây ra sẽ tăng 20%. Khi thi triển chiến kỹ, hiệu ứng chính xác của lần tấn công này sẽ tăng 20%, đồng thời tấn công cũng tăng 20%.

Trước Khi Bắt Đầu Làm Nhiệm Vụ Tân Thủ

Khiến Hiệu Ứng Chính Xác của người trang bị tăng thêm 20%. Sau khi tấn công kẻ địch, người trang bị sẽ hồi 4 điểm Năng Lượng và làm giảm Phòng Thủ của kẻ địch.

Chúc Ngủ Ngon

Khi mỗi kẻ địch bị 1 Hiệu ứng Xấu, sát thương gây ra cho kẻ đó sẽ tăng 12%, tối đa cộng dồn 3 lần. Hiệu ứng này cũng áp dụng cho sát thương duy trì.

Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh

Khi tấn công mục tiêu địch, nếu mục tiêu chưa bị đánh hạ, có 60% khả năng khiến địch rơi vào trạng thái đánh hạ. Khi địch bị đánh hạ, sẽ giảm 12% phòng thủ trong 1 hiệp.

HOT 👉👉:  Full code Honkai: Star Rail mới nhất 8/2023, cách nhập code

Hẹn Gặp Lại

Sau khi trang bị Thi Triển Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ, mỗi lần sử dụng sẽ tấn công một kẻ địch ngẫu nhiên và gây sát thương bằng 48% Tấn Công của bản thân.

Cách Build Di Vật Sói Bạc

4 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công tăng thêm 10%.

4 món: Tăng 6% tốc độ của người được trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

2 món

Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

2 món: Tăng 10% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Đồng thời tăng Tấn Công bằng 25% Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại của người trang bị, tối đa tăng 25%. Output: Khi trang bị 2 món, Chính Xác Hiệu Ứng của người được tăng 10%. Tấn Công của người cũng được tăng 25% dựa trên Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại, tuy nhiên tăng cao nhất chỉ là 25%.

4 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công tăng thêm 10%.

4 món: Tăng 6% tốc độ của người được trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

2 món

Vonwacq Hoạt Bát

Người trang bị sẽ được cải thiện hiệu suất hồi Năng Lượng lên đến 5%. Khi tốc độ của người trang bị vượt qua 120, họ sẽ có khả năng ưu tiên hành động ngay lập tức với tỷ lệ 40%.

Chỉ Số Chính

Thân
Chân
Quả Cầu Vị Điện
Dây Liên Kết

Hiệu suất hồi năng lượng / tỷ lệ tấn công%.

Chỉ Số Phụ

Chính Xác Tác Dụng%.

HOT 👉👉:  Mình hạc xương mai là gì? Cách để có mình hạc xương mai

Tốc Độ.

Tỉ Lệ ST Bạo Kích / Tỉ Lệ ST Đột Kích.

Tấn Công%.

Cách Build Đội Hình Sói Bạc

Đội Hình Sói Bạc F2P (Free-to-Play)

Đội hình Sói bạc tập trung vào tăng cường sát thương Lượng tử và Vật lý, điều này rất hiệu quả khi đối thủ không có điểm yếu trong 2 nguyên tố.

Đội Hình Sói Bạc Hỗ Trợ – Seele Hyper Carry

Đội Hình Sói Bạc Mono-Element

Kỹ Năng Sói Bạc

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Sói Bạc

Tấn Công Thường

Chiến Kỹ

Tuyệt Kỹ

Thiên Phú

Bí Kỹ

Cảnh Báo Hệ Thống là một chức năng quan trọng trong các hệ thống máy tính và mạng, được thiết kế để cung cấp thông báo và cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn hoặc sự cố có thể xảy ra. Chức năng này giúp người dùng và quản trị viên nắm bắt và giải quyết các vấn đề kịp thời, từ đó đảm bảo hoạt động ổn định và bảo mật của hệ thống.
Cảnh Báo Hệ Thống

Đánh Đơn

Gây Thiệt Hại Lượng Tử cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Sói Bạc.

Vết Tích Sói Bạc

Tăng Sức Mạnh Tấn Công Lượng Tử +8%.

Tạo

Đột Phá 2.

“Bug” sẽ kéo dài thời gian 1 hiệp. Mỗi khi mục tiêu phe địch bị phá vỡ điểm yếu, Sói Bạc có xác suất cơ bản 65% để gắn vào mục tiêu này 1 “Bug” ngẫu nhiên.

Truyền Thụ

Đột Phá 4.

Thời gian duy trì của Điểm Yếu được thêm cho mục tiêu địch sẽ tăng 1 hiệp khi thi triển Chiến Kỹ.

Chú Thích

Bước tiến số 6.

Trong quá trình thực hiện Chiến Kỹ, nếu số lượng Hiệu Ứng Xấu của đối thủ đạt đến hoặc vượt quá 3, thì Chiến Kỹ sẽ làm giảm thêm 3% Kháng Toàn Thuộc Tính của đối thủ.

HOT 👉👉:  Đội hình Kaisa Hiểm Họa DTCL mùa 8 mới nhất

Tinh Hồn Sói Bạc

Tinh Hồn tốt nhất của Sói Bạc

Công Trình Xã Hội

Tinh thần 1.

Sau khi thực hiện Tuyệt Kỹ tấn công đối thủ, Sói Bạc sẽ hồi 7 điểm Năng Lượng cho mỗi Hiệu Ứng Xấu mà đối thủ có. Hiệu ứng này có thể có tối đa 5 lần trong mỗi lần sử dụng Tuyệt Kỹ.

Mạng Zombie

Tâm hồn 2.

Khi kẻ thù bước vào cuộc chiến, sẽ giảm 20% khả năng chịu hiệu ứng của kẻ đó.

Tải Trọng Tấn Công

Tâm hồn 3.

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không vượt quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không vượt quá 15 cấp.

Tấn Công Phản Đòn

Linh hồn bốn.

Sau khi thực hiện Tuyệt Kỹ tấn công kẻ địch, mỗi Hiệu Ứng Xấu mà kẻ địch có sẽ gây thêm Sát Thương Lượng Tử bằng 20% Tấn Công của Sói Bạc. Tối đa có thể kích hoạt hiệu ứng này 5 lần khi sử dụng Tuyệt Kỹ.

Diệt Trừ Bạo Lực

Bản chất 5.

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

Mạng Lưới Trùng Lặp

Tính hồn sáu.

Khi đối thủ trang bị Hiệu ứng Xấu, Sói Bạc sẽ tăng sát thương gây ra cho mục tiêu đó lên 20%, với tối đa là 100%.

Nguyên Liệu Đột Phá Sói Bạc

Show More

Zini Blog

Zini Blog chuyên trang thông tin về chia sẻ kiến thức, Review thương hiệu – Khám phá cuộc sống – Kết nối sở thích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button