Game - Manga

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Đánh giá về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiến sĩ M.Ahmed – Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã nhấn mạnh rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người đã giải phóng cho Tổ quốc và nhân loại khỏi ách đô hộ, mà còn là một nhà triết học hiện đại, mang tới hy vọng và tầm nhìn mới cho những người đấu tranh không biết mệt mỏi để loại bỏ bất công và bất bình đẳng trên toàn thế giới.

Hồ Chí Minh đã trở thành một nhà tư tưởng sau khi tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong cuốn “Minh triết Hồ Chí Minh” (Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999), tác giả Vũ Ngọc Khánh đã xác định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một “nhà minh triết” (nhà triết học sáng suốt). GS.TS Nguyễn Hùng Hậu – Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng cho rằng: “Hồ Chí Minh không chỉ là nhà tư tưởng lớn, nhà cách mạng kiệt xuất, nhà văn hóa thế giới, nhà nhân văn sâu sắc, nhà yêu nước chân chính, mà còn là nhà triết học, nhà hiền triết, minh triết với ý nghĩa chính xác của các danh từ, thuật ngữ này”.

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành, còn được biết đến với tên gọi Văn Ba, làm phụ bếp trên một con tàu. Anh quyết định ra nước ngoài để học hỏi kiến thức văn hóa để sau này có thể trở về giúp đất nước trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong hình ảnh, phía bên phải là Văn Ba đang làm công việc phụ bếp, trong khi phía bên trái là Nguyễn Ái Quốc khi đến Pháp vào năm 1920.

HOT 👉👉:  Top 18 Skin Cách Làm Nhân Vật Minecraft Bằng Giấy Mới Nhất 2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những nhận định đáng tin cậy. Ông đã sử dụng triết lý rất thông minh, như “chủ nghĩa xã hội” và “chủ nghĩa tư bản” trong lĩnh vực chính trị. Ông mô tả chủ nghĩa xã hội như việc chia sẻ tài sản chung như máy xe lửa và ngân hàng, dựa trên công việc mà mọi người đóng góp. Người làm nhiều sẽ được ăn nhiều, người làm ít sẽ được ăn ít, và những người không làm việc sẽ không được ăn, trừ trường hợp của người già yếu và trẻ em. Ông cũng miêu tả chủ nghĩa tư bản như một con đỉa có một cái vòi bám vào giai cấp vô sản trong nước và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các thuộc địa. Ông nhận thức rằng, bất kể màu da khác nhau, trên thế giới chỉ có hai loại người: người bóc lột và người bị bóc lột. Và chỉ có tình hữu ái vô sản là thực sự tồn tại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách ngắn gọn và tinh tế đến quá trình phát triển các hình thái xã hội trong lịch sử, là một trong những vấn đề quan trọng nhất của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ông cho biết lịch sử xã hội do lao động của con người tạo ra và sự phát triển của lịch sử là một quy luật không thể ngăn cản. Các hệ thống xã hội từ cộng sản nguyên thủy chuyển tiếp thành nô lệ, từ nô lệ chuyển tiếp thành phong kiến, và từ phong kiến chuyển tiếp thành tư bản chủ nghĩa. Tương lai chắc chắn sẽ chuyển tiếp từ tư bản chủ nghĩa thành xã hội chủ nghĩa.

HOT 👉👉:  Đường parabol toán 10: cách vẽ và lập phương trình cực dễ hiểu

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18, ủng hộ luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Ông là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm 1920. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa “văn hóa” như sau: Văn hóa là kết quả của sự sáng tạo và phát minh của con người để đáp ứng nhu cầu sinh tồn và cuộc sống. Đó bao gồm ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, cũng như các công cụ và phương thức sử dụng hàng ngày liên quan đến mặc, ăn, ở. Văn hóa là sự tổng hợp của tất cả các hoạt động sinh hoạt và cách thể hiện của chúng, được tạo ra để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của cuộc sống và sự tồn tại.

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Vào năm 1931, Tống Văn Sơ đã bị chính quyền Anh bắt giữ tại Hong Kong do bị cáo buộc là một phần tử cộng sản nguy hiểm. Trong hình ảnh là nhà tù Victoria, nơi mà Nguyễn Ái Quốc đã bị giam giữ từ năm 1931 đến năm 1933 (ảnh bên phải). Sau khi được thả, Tống Văn Sơ đã trở lại Nga, sau đó sang Trung Quốc và cuối cùng quay về Việt Nam. Vào năm 1942, ông đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ tại Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này, Hồ Chí Minh đã viết Nhật ký trong tù (ảnh bên trái).

HOT 👉👉:  Impact là gì? Tìm hiểu nghĩa và các cụm từ về Impact

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng giáo dục rất quan trọng và một dân tộc chỉ mạnh mẽ khi có kiến thức. Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Người đã khởi xướng phong trào Bình dân học vụ để tiêu diệt sự dốt nát trên toàn quốc. Với hơn 90% dân số không biết chữ trước Cách mạng tháng Tám, dân tộc Việt Nam đã ngày càng phát triển về mặt học vấn và kiến thức.

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Bác Hồ trong dịp ghé thăm và gặp gỡ thầy và trò của một lớp học dân tộc. Hình ảnh tài liệu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về đạo đức như sau: “Trên thế giới này, có hàng triệu người. Tuy nhiên, chúng ta có thể chia thành hai loại: người thiện và người ác. Người thiện là những người làm việc chính đáng, còn người ác là những người làm việc xấu xa. Sự siêng năng, tằn tiện và trong sạch là những phẩm chất của người thiện, trong khi sự lười biếng, xa xỉ và tham lam là những phẩm chất của người ác”.

Từ rất sớm, khi còn ở trong nước, nhận thức được sự không triệt để của con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, ta nhận thức rằng trong cuộc đấu tranh giành độc lập, ta phải dựa vào sức mình để tự giải phóng, không bao giờ hy vọng vào sự “ban ơn” của chính quyền tư sản. Để được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể tin tưởng vào bản thân, vào sức mạnh của mình.

HOT 👉👉:  KHÔNG CÓ NGƯỜI NHƯ ANH – TUẾ KIẾN (HĐ)

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc, người đầu tiên bên trái hàng ngồi, chụp ảnh cùng một số đại biểu tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản tại Matxcơva vào năm 6/1924. Ảnh được coi là tư liệu.

Vào tháng 6/1924, tại Đại hội V Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn mạnh rằng cách mạng thuộc địa không chỉ phụ thuộc vào cách mạng vô sản chính quốc mà còn có thể đạt được thành công trước. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tiêu diệt chủ nghĩa đế quốc là một trong những điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư bản và có thể giúp đỡ những người anh em ở phương Tây trong việc giải phóng toàn bộ. Đây là một triết lý tiên phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh dựa trên sự sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin! Trên thực tế, sau khi hoàn toàn tin tưởng vào Lênin và Cách mạng tháng Mười, ông đã biến khẩu hiệu của Lênin “Tất cả vô sản và nhân dân các thuộc địa đoàn kết lại!” Thành hiện thực với “Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa” và “Hội những người bị áp bức ở Á Đông”. Sau đó, ông đã thể hiện lòng tin yêu đối với các đồng chí và nhân loại tiến bộ khi là thành viên Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản và Ủy viên Ban Chấp hành của Quốc tế Nông dân. Ông đã thống nhất các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi trở về nước hoạt động vào năm 1941, cùng với Đảng, ông đã lãnh đạo nhân dân đạt được thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám.

HOT 👉👉:  Thông Soái ca: Hiện tượng mạng một thời giờ ra sao?

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên bố độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 02-9-1945. Ảnh tư liệu.

Sau đó, trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở rộng ý tưởng rằng “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều được sinh ra bình đẳng, mọi dân tộc đều có quyền sống, quyền hưởng thụ và quyền tự do”.

Giáo sư Nhật Bản Singo Sibata đã đánh giá rằng, cống hiến nổi tiếng của cụ Hồ Chí Minh nằm ở việc đã phát triển quyền con người thành quyền dân tộc. Điều này cũng áp dụng không chỉ cho dân tộc Việt Nam mà còn cho các dân tộc khác trên thế giới. Thực tế đã chứng minh rằng, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, đã có một phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ phá vỡ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

“Một nhà hiền triết hiện đại mang lại viễn cảnh và hy vọng mới”

Bác Hồ làm việc trong động đá ở Việt Bắc vào năm 1951. Hình ảnh tư liệu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổng chỉ huy của cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân phá tan biểu tượng của chủ nghĩa thực dân cũ (thực dân Pháp) sau 9 năm. Thắng lợi tại Điện Biên Phủ đã chứng minh quyết tâm và khát khao chiến thắng Mỹ. Người đã đóng góp rất nhiều trong cuộc chiến phá tan chủ nghĩa thực dân kiểu mới và xây dựng tình hữu nghị cách mạng giữa Việt Nam và thế giới với tinh thần “muốn làm bạn với mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai”. Tấm gương lãnh đạo của Người trong việc giải phóng dân tộc và quan hệ quốc tế đã ảnh hưởng và cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của các dân tộc và nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới.

HOT 👉👉:  Hướng dẫn cách chơi GTA 5 đơn giản A - Z cho người mới
Show More

Zini Blog

Zini Blog chuyên trang thông tin về chia sẻ kiến thức, Review thương hiệu – Khám phá cuộc sống – Kết nối sở thích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button