Game - Manga

Thủ thuật Excel: Cho hiện cột A và dòng 1 bị ẩn trong bảng tính

Thủ thuật Excel: Cho hiện cột A và dòng 1 bị ẩn trong bảng tính

Khi đó, trong danh sách cột dữ liệu sẽ không còn xuất hiện cột này nữa, để phục vụ cho việc chỉnh sửa. Bạn có thể bấm chuột để chọn từ cột C sang cột E, tức là chọn phần có chứa cột D, sau đó bấm chuột phải và chọn Unhide.

 Thủ thuật Excel: Cho hiện cột A và dòng 1 bị ẩn trong bảng tính

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn ẩn cột A hoặc dòng 1 và sau đó muốn hiển thị lại, bạn không thể chọn vùng chứa cột/hàng đầu tiên. Vậy làm cách nào để giải quyết vấn đề này? Đầu tiên, hãy nhập tên ô A1 vào thanh địa chỉ của Excel và nhấn Enter. Excel sẽ trỏ đến ô này (mặc dù nó đang ẩn). Tiếp theo, vào tab Format > Hide & Unhide và chọn Unhide Rows nếu bạn đã ẩn hàng 1 hoặc chọn Unhide Columns nếu bạn đã ẩn cột A.

Thủ thuật Excel: Cho hiện cột A và dòng 1 bị ẩn trong bảng tính

Với trường hợp cho ẩn một số dòng, vi dụ từ dòng A1 đến A5, bạn nhập vào A1:A5 rồi thực hiện.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Microsoft Excel trước năm 2010, bạn vẫn có thể thực hiện bài viết này bằng cách áp dụng các bước tương tự.

Cập nhật 26/02/2014: Các bạn có thể làm nhanh hơn theo hướng dẫn bên dướiLàm hiện lại cột và hàng đã ẩn.

2. Hiện lại cột và hàng đã ẩn

Để hiện lại cột đã ẩn, hãy di chuột vào tên cột gần nơi có thể thay đổi bề rộng của cột. Sau đó, di chuột một chút và con trỏ chuột sẽ biến thành mũi tên hai đầu. Bạn có thể kéo ra để hiển thị cột đã ẩn. Ví dụ, trong hình ảnh, cột D đang bị ẩn và mũi tên sẽ xuất hiện khi di chuột ở phía bên phải của cột C.

HOT 👉👉:  Impact là gì? Tìm hiểu nghĩa và các cụm từ về Impact

Tôi sẽ hiện lại cột và hàng đã ẩn để bạn có thể xem lại hoặc chỉnh sửa.

Để ẩn dòng 1, bạn chỉ cần đưa trỏ vào mép trên của dòng số 2 để chuột trở thành mũi tên 2 đầu, sau đó kéo ra là bạn sẽ thấy dòng số 1.

Tôi sẽ hiện lại cột và hàng đã ẩn để bạn có thể xem lại hoặc chỉnh sửa.

Để hiểu rõ hơn, mọi người hãy xem video minh họa phía dưới.

Show More

Zini Blog

Zini Blog chuyên trang thông tin về chia sẻ kiến thức, Review thương hiệu – Khám phá cuộc sống – Kết nối sở thích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button