Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu đến từ một tác giả người Việt với bút danh Rosie Nguyễn là một trong những cuốn sách tiên phong và đạt được nhiều thành công trong cộng đồng trẻ Việt Nam hiện nay. Tuy đây là cuốn sách Self-help nhưng các bài...