Công Nghệ

CÁC KÝ HIỆU ®, ™, SM & © CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

CÁC KÝ HIỆU ®, ™, SM & © CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Trademark là các biểu tượng được sử dụng để phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty với sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty khác.

Sử dụng TM khi thương hiệu đó chưa hoặc không được bảo hộ, nhưng chủ sở hữu muốn sử dụng biểu tượng đó như một thương hiệu và khẳng định quyền sở hữu đối với nó để cảnh báo bên thứ ba không nên vi phạm.

TM không có nghĩa là một nhãn hiệu đã được bảo hộ, do đó nếu gắn TM vào một nhãn hiệu đã được bảo hộ, người khác sẽ giả định rằng nhãn hiệu đó chưa được bảo hộ.

Một số cá nhân/tổ chức sử dụng ký hiệu SM thay cho TM. Ký hiệu này có ý nghĩa tương tự như ký hiệu TM, tuy nhiên SM được hiểu là (Service Mark – Nhãn hiệu dịch vụ). Khi sử dụng SM, người ta hiểu rằng nhãn hiệu đó được sử dụng cho nhóm dịch vụ chứ không phải là nhóm hàng hóa.

*Nhiều quốc gia phân ra Thương hiệu hàng hóa và Thương hiệu dịch vụ.

2. Đã đăng ký (đã đăng ký bảo hộ) – ®.

CÁC KÝ HIỆU ®, ™, SM & © CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Khi ký hiệu này được sử dụng, nó biểu thị rằng thương hiệu đã được đăng ký và bảo hộ bởi cơ quan nhà nước. Do đó, trong trường hợp thương hiệu đã được đăng ký, ký hiệu này được sử dụng để cung cấp thông tin cho người tiêu dùng biết rằng thương hiệu đó đã được bảo vệ theo luật pháp. Sử dụng ký hiệu này khi chưa được bảo hộ là không đúng.

HOT 👉👉:  TOP 10 cách giải phóng dung lượng iPhone nhanh chóng, cực đơn giản

3. Bản quyền – ©.

CÁC KÝ HIỆU ®, ™, SM & © CÓ Ý NGHĨA GÌ ?

Ký hiệu này chỉ ra rằng đối tượng đã được bảo hộ độc quyền, và cấm mọi tổ chức và cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc ý tưởng đó mà chưa có sự đồng ý từ chủ sở hữu.

Show More

Zini Blog

Zini Blog chuyên trang thông tin về chia sẻ kiến thức, Review thương hiệu – Khám phá cuộc sống – Kết nối sở thích

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button