Zing News

Đỉnh tháp của #Trung-tâm-Thương-mại-Thế-giới vừa được đưa vào vị trí tầng trên cùng tòa nhà vào ngày 10 tháng 5 năm 2013, chính thức trở thành công trình cao nhất #nước-Mỹ với chiều cao 541 mét.

Noran Noran,
Sự kiên ngày 5/5/2015
Cát Huy Nhật Cát Huy Nhật,
lại sắp có 1 sự kiện chấn động toàn thế giới nữa roài!!!
Sop Sop,
vãi thật
Khôi Manh Động Khôi Manh Động,
Lại có mục tiêu để anh em khủng bố đâm rồi ^^

Có thể bạn quan tâm