profile's cover

[Fanacc][130602 - Inkigayo Fanmeeting] “FluffyFox: Chân của Sehun bị thương. Có tận 2 vết thương.

KHi EXO chụp hình với fans, Kai muốn di chuyển ra đừng phía sau nhưng anh ấy bị hụt chân. Luhan đã giữ chặt vai của Kai lại và giúp anh ấy lấy lại thăn

[SCHEDULE] EXO sẽ xuất hiện vào ngày 30 (Mnet) sau đó, họ cũng xuất hiện vào ngày 31/5 (Music Bank), 1/6 (Music Core) và 2/6 (Inkigayo)
v: EXO_Intl

Xem thêm
Về đầu trang