12 công nghệ đang thay đổi cả thế giới

Ngày nay, ai cũng đã hiểu rõ được tầm quan trọng của Internet và việc Internet đã thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào. Tuy nhiên, sau Internet thì tiếp tục là những công nghệ nào có khả năng mang lại sự thay đổi lớn cho thế giới? McKinsey đã điểm ra 12 công nghệ nền tảng có thể thay đổi thế giới trong thời gian tới như hình trên, bao gồm:

 • Mobile Internet
 • Tự động xử lý tri thức
 • Các thiết bị thông minh có khả năng kết nối Internet (ví dụ TV, tủ lạnh …)
 • Cloud Technology
 • Robot tự động hóa
 • Xe tự điều khiển/bán tự động
 • Nghiên cứu mới về gene
 • Công nghệ lưu trữ năng lượng (pin, ắc quy …)
 • In ấn 3 chiều (3D Printing)
 • Vật liệu mới
 • Khai thác dầu mỏ/khí đốt kiểu mới
 • Năng lượng có thể sử dụng lại

Theo dự báo của McKinsey, 12 công nghệ này có khả năng tạo ra một nguồn lực khổng lồ khoảng 14-33 trillion USD (1 trillion = 1 ngàn tỷ) trong năm 2025. Hy vọng Việt Nam sẽ có thể chen chân được vào một hoặc nhiều ngành công nghệ mới này để có thể bắt kịp được với khoa học thế giới.

About The Author